Do końca czerwca miasto zamontuje kolejnych 56 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków prywatnych i użyteczności publicznej. To efekt oszczędności w prowadzeniu poprzedniego etapu projektu. Ratusz zawarł już umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z dostawią i montażem paneli.

Montaże będą wykonywane w 54 gospodarstwach osób, które znalazły się na liście rezerwowej w ramach poprzedniego naboru na montaż instalacji. Także 2 instytucje publiczne jeszcze w tym roku będą mogły zacząć oszczędzać produkując prąd z energii słonecznej. Panele będą zamontowane na dachach Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 6.

Możliwość realizacji dodatkowych montaży w ramach zadania „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” jest efektem oszczędności przy prowadzeniu poprzedniego etapu projektu, na który pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej.

Dostawę urządzeń i montaż instalacji fotowoltaiki wykona wyłoniona w drodze przetargu firma FlexiPower Group. Do obowiązków wykonawcy należy też wykonanie dokumentacji.

Montowane na terenie Ciechanowa instalacje będą miały moc od 2,97  4,00 kW. Na budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną instalacje o mocy między 15 a 15,84 kW.

W ramach projektu, którego liderem jest Ciechanów, kolejne montaże będą wykonane też w gminach Glinojeck (15 szt.), Opinogóra Górna (11 szt.), Strzegowo (2 szt.).

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę̨ niskoemisyjną, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Na realizację całego zadania pozyskano prawie 8 mln zł dofinansowania, a projekt jest wart około 11 mln zł.

Zestaw logotypów: Fundusz Europejski Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Mazowieckie i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Skip to content