Dziś (17 sierpnia) podpisano porozumienia o współpracy pięciu miast celem realizacji inwestycji mieszkaniowych na północnym Mazowszu. Zadaniem nowo tworzonego podmiotu we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości będzie budowa mieszkań na wynajem. Będą to lokale dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński podpisał dziś w ciechanowskim ratuszu porozumienia o współpracy w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowych z pięcioma miastami: Ciechanowem, Płońskiem, Pułtuskiem, Sierpcem i Glinojeckiem. Z inicjatywą współpracy wymienionych miast wystąpił prezydent Krzysztof Kosiński. Jest to pierwszy krok na drodze do utworzenia spółki celowej z siedzibą w Ciechanowie o nazwie: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o. o. Każde z miast zwróci się z wnioskiem o 3 mln zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które następnie zasilą nowotworzoną spółkę, a miasta obejmą w ten sposób swoją część akcji. Samorządy nie będą ponosiły żadnych kosztów funkcjonowania nowego podmiotu ani kosztów planowanych inwestycji mieszkaniowych. Przekażą jednocześnie jako aport działki, na których będą mogły być realizowane inwestycje w budowę budynków wielorodzinnych.

Lokale mieszkalne będą przeznaczone dla określonej grupy najemców, którzy posiadają środki na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są na tyle ograniczone, że nie stać ich na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Strony podpisanych dziś porozumień zobowiązały się do wzajemnej kooperacji poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów dotyczących nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji na ich terenie inwestycji mieszkaniowych.

Na najbliższej sierpniowej sesji Rady Miasta Ciechanów procedowane będą dwa projekty uchwał dotyczące udziału Ciechanowa w SIM oraz wystąpienia z wnioskiem o otrzymanie środków finansowych.

Skip to content