Oferty, które wpłynęły do ratusza w postępowaniu przetargowym mieszczą się w kwotach od 5,3 do 6,2 mln zł. W najbliższym czasie będą analizowane pod względem formalno-prawnym. W przeciągu miesiąca powinna zostać zawarta umowa z wyłonionym wykonawcą, a prace budowlane ruszą prawdopodobnie w lipcu.

Ul. Opinogórska obecnie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o nieregularnej szerokosci, której stan nie jest zadowalający, w nawierzchni występują ubytki i koleiny. Prośby o modernizację drogi zgłaszali mieszkańcy, m.in. podczas spotkań osiedlowych z prezydentem. Już niebawem ulica, z której szczególnie w okresie letnim korzystają m.in. działkowcy, zmieni swoje oblicze, będzie bezpieczna i funkcjonalna.

– Tak jak zapowiadałem, niezwłocznie po pozyskaniu środków zewnętrznych, rozpoczęliśmy procedurę przetargową celem wyłonienia wykonawcy. Dziękuję pracownikom ratusza za sprawne działania, które przybliżają mieszkańców, kierowców i działkowców do nowej, bezpiecznej drogi. Mnie osobiście cieszy wizja kolejnej trasy dla rowerzystów na ponad kilometrowym odcinku. Nie tylko poszerzamy sieć miejskich ścieżek rowerowych, ale też wpinamy się w niedawno wybudowaną ścieżkę w ul. Kąckiej – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński

W pierwszej kolejności wykonana będzie kanalizacja deszczowa, co umożliwi właściwe odwodnienie drogi. Następnie ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Inwestycja obejmie wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje, zjazdów publicznych, budowę 2 zatok dla autobusów i pętli autobusowej. W pasie drogowym wykonane zostaną nasadzenia zieleni.

Powstanie też nowy, kolejny już w mieście, ciąg pieszo-rowerowy. Zostanie włączony do sieci rowerowej w ul. Kąckiej, która prowadzi do Opinogóry Górnej, gdzie w ubiegłym roku zamontowano stację Ciechanowskiego Roweru Miejskiego.

W ramach rozbudowy ul. Opinogórskiej powstanie też nowe energooszczędne oświetlenie. Remont będzie wymagał usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną i wodociągową. Przy ogrodach działkowych miasto stworzy 56 miejsc parkingowych dla działkowców.

Remont drogi umożliwi separację strumieni ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego poprzez wydzielenie elementów rodzajem nawierzchni, kolorem, krawężnikami i obrzeżami.

Rozbudowa kompleksowej infrastruktury drogowej ul. Opinogórskiej w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort komunikacyjny dla mieszkańców, w szczególności dla osób, które korzystają z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „SONA” oraz mieszkańców nowych budynków wielorodzinnych. Władze miasta uzyskały dofinansowanie do realizacji inwestycji w kwocie 5,6 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ratusz przygotował dokumentację techniczną dla modernizacji drogi w 2020 roku.

Skip to content