COEK Studio otrzymał największą w Polsce pulę środków na cyfryzację miejskiej jednostki kultury w konkursie Narodowego Centrum Kultury. Pozyskane pieniądze pozwolą na zakup nowego sprzętu m.in. do studia filmowego, oprogramowania do tworzenia gier miejskich oraz wyposażenie pracowników w kompetencje cyfrowe.

Wniosek COEK Studio otrzymał największą liczbę punktów wśród wszystkich 1221 aplikujących o dofinansowanie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów z całej Polski. 184 700 zł grantu zostało przyznane w konkursie realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmiana sposobu edukacji kulturalnej w okresie pandemicznym oraz profesjonalizacja działań kadry COEK Studio. Nacisk na hybrydowe formy działania pozwoli zachować stały kontakt z odbiorcą poprzez m.in. gry terenowe, wywiady i spotkania autorskie oraz dotrzeć do osób wykluczonych.

Za pozyskane w ramach konkursu pieniądze miejska jednostka kultury zakupi sprzęt niezbędny do prowadzenia działań formie cyfrowej lub online. Będzie to nowe wyposażenie do studia filmowego oraz do realizacji filmowych na zewnątrz: kamery, mikrofony, dron z kamerą, komputer do montażu, światła studyjne oraz program do tworzenia gier miejskich.

Kadra COEK Studio weźmie udział szkoleniach organizowanych przez NCK oraz w szkoleniach z obsługi zakupionego sprzętu. Podniosą jej kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Stworzony zostanie profesjonalny zespół złożony z pracowników COEK Studio, mogący samodzielnie tworzyć, edytować, dokumentować i udostępniać filmy, reportaże, warsztaty i inne działania kulturalne w formie online lub cyfrowej.

Konieczność sprawnej i profesjonalnej konwersji cyfrowej COEK Studio uwidoczniła pandemia. W znaczący sposób zredukowała możliwości współpracy miejskich instytucji z mieszkańcami nie tylko z uwagi na ogólne normy i ograniczenia (takie jak ograniczenie ilości osób mogących wziąć udział w wydarzeniu), ale również z powodu przepisów szczególnych zakazujących prowadzenia stacjonarnej działalności „domów kultury”.

– Te zakazy wprowadziły ekosystem współpracy w obszarze kultury w stan swoistej hibernacji. Pandemia zawiesiła żmudnie budowane sieci zależności pomiędzy COEK Studio a publicznością. Wiele form współpracy już zmieniliśmy, aby nadal zapewniać ciechanowianom możliwość kontaktu z kulturą, a dzieciom edukację. Nadal szukamy i znajdujemy nowoczesne rozwiązania, które pozwolą na stałą, atrakcyjną i skuteczną dystrybucję treści i współpracę z mieszkańcami. Chcemy stworzyć studio filmowe, tworzyć gry miejskie na bazie programów cyfrowych, nagrywać filmy, podcasty, w większym stopniu wykorzystywać możliwości świata cyfrowego – zaznaczyła Dyrektor COEK Studio Jolanta Grudzińska.

Internet i narzędzia cyfrowe to nie tylko sposób na dystrybucję treści o charakterze kulturalnym, ale też nowoczesna możliwość tworzenia nowych relacji z uczestnikami, którzy z różnych powodów do tej pory fizycznie nie korzystali z wydarzeń. W szczególności osób mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, w tym osób ze specjalnymi potrzebami i osobami z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu, który zajmie rok, umożliwi animację kulturową rozumianą jako systematyczną, długotrwałą i pogłębioną pracę w lokalnej społeczności, mająca na celu przede wszystkim zmianę społeczną i uaktywnienie drzemiącego w niej potencjału, zasobów, talentów. Planowana jest organizacja nowych warsztatów (filmowych, fotograficznych), poszerzenie współpracy z lokalnymi twórcami kultury, współpraca z młodzieżą i seniorami.

Tworzenie nowoczesnych gier miejskich umożliwi nawiązanie współpracy z innymi jednostkami: bibliotekami i muzeami (np. tworzenie gier o tematyce historycznej czy na podstawie książek) oraz szkołami.

Zakupiony sprzęt pozwoli również na dokumentację wszystkich wydarzeń kulturalnych w mieście oraz utworzenie archiwum powyższych działań.

Skip to content