Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył budowę sieci wodociągowej w ul. Szczęsnego i części alei Unii Europejskiej. W najbliższych dniach rozpoczną się prace ziemne w ul. Biegasa, gdzie powstanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. zakończył budowę sieci wodociągowej na 500 m odcinku w ul. Szczęsnego i w części alei Unii Europejskiej. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie badanie wody na zlecenie ZWiK przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie warunków w celu podłączenia do sieci swoich gospodarstw. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.zwikciechanow.pl, należy je składać w sekretariacie ZWiK przy ul. Gostkowskiej 81.

W najbliższych dniach Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Biegasa. Sieć wodociągowa zostanie zbudowana na odcinku 121,5 metra, a kanalizacyjna na odcinku 98,5 metra. Nie przewiduje się wstrzymania ruchu na ul. Biegasa w czasie trwania robót.

Skip to content