W związku rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta Ciechanów. Nadal będzie funkcjonowała bezpośrednia obsługa interesantów, jednak w zmienionym zakresie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 3 listopada 2020 roku do dnia 4 grudnia 2020 r. wprowadzona zostaje zmiana organizacji pracy Urzędu Miasta Ciechanów.

Ratusz pracuje od poniedziałku do piątku w dotychczasowych godzinach od 8.00 do 16.00. Bezpośrednią obsługę interesantów świadczy Urząd Stanu Cywilnego w budynku głównym (plac Jana Pawła II 6). Wszystkie sprawy związane w szczególności z rejestracją urodzeń, zgonów, małżeństw oraz wydawaniem dokumentów do zawarcia związków małżeńskich i odpisów są realizowane.

W budynku przy ul. Wodnej 1 działają i bezpośrednio obsługują mieszkańców: kasa, Biuro Obsługi Interesanta, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Podatków i Opłat, Strefa Płatnego Parkowania i Referat Obsługi Przedsiębiorców. Bezpośredni kontakt z pracownikami pozostałych wydziałów jest możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesanci są proszeni o załatwianie niezbędnych spraw drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przez system ePUAP lub telefoniczne. Wszystkie numery telefonów do Urzędu Miasta (w tym do poszczególnych wydziałów urzędu) dostępne są na stronie internetowej urzędu:https://www.umciechanow.pl/wydzialy_urzedu_miasta/ksiazka_adresowa_um_ciechanow.

Można kontaktować się także z Biurem Obsługi Interesanta. Telefon +48 (23) 674 92 00. Adres e-mailowyboi@umciechanow.pl

W Urzędzie Miasta obowiązują przepisy sanitarne, w tym konieczność zasłaniania ust i nosa. Osoby przebywające w budynkach są zobowiązane do dezynfekcji rąk.

Rekomendowane są płatności bezgotówkowe z uwagi na kwestie higieny. Płatności z tytułu zobowiązań do Urzędu Miasta można regulować przelewami.

Numer konta bankowego: 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
Numer konta bankowego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006

Skip to content