Od 4 maja ratusz znosi część ograniczeń w obsłudze interesantów oraz wprowadza nowe rozwiązania. W budynku Urzędu na ul. Wodnej 1 otwarte zostaną: Biuro Obsługi Interesanta, kasa, obsługa w zakresie podatków, spraw mieszkaniowych oraz obsługa Strefy Płatnego Parkowania. W ostatnich tygodniach miasto przeprowadziło przebudowę miejsc obsługi mieszkańców, aby szybciej wznowić pracę w bezpiecznych warunkach, zarówno dla pracowników, jak i interesantów.

Interesanci będą mogli załatwiać osobiście najpilniejsze sprawy w Biurze Obsługi Interesanta.

Kasa Urzędu zostanie z powrotem uruchomiona w budynku przy ul. Wodnej 1. Tam także udostępnione dla interesantów będą stanowiska obsługi w zakresie spraw podatkowych oraz mieszkaniowych. W tym samym miejscu można będzie także załatwiać sprawy związane z obsługą przywracanej od 4 maja Strefy Płatnego Parkowania.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, interesanci nadal są proszeni o załatwianie niezbędnych spraw w miarę możliwości elektronicznie lub telefonicznie. Zachęcamy także, aby – jeśli to możliwe – wszelkiego rodzaju opłaty były uiszczane przelewami. Rekomendowane są płatności bezgotówkowe z uwagi na kwestie higieny. Numery kont bankowych Urzędu Miasta dostępne są na stronie: https://www.umciechanow.pl/samorzad/konto_i_dane_teleadresowe

Istnieje też możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

Wszystkie numery telefonów do Urzędu Miasta (w tym do poszczególnych wydziałów urzędu) dostępne są na stronie internetowej urzędu: https://www.umciechanow.pl/wydzialy_urzedu_miasta/ksiazka_adresowa_um_ciechanow. Można kontaktować się także telefonicznie z Biurem Podawczym.

Telefon do Biura Podawczego Urzędu: +48 (23) 674 92 00.
Adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu boi@umciechanow.pl

Urząd Stanu Cywilnego cały czas przyjmuje interesantów. Wszystkie sprawy związane w szczególności z rejestracją urodzeń, zgonów, małżeństw oraz wydawaniem dokumentów do zawarcia związków małżeńskich i odpisów są realizowane. Śluby odbywają się z zachowaniem obowiązujących ograniczeń (obecni mogą być państwo młodzi, świadkowie i osoba udzielająca ślubu).

Wydział Spraw Obywatelskich działa w standardowym zakresie, w tym w ramach ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych.

Godziny otwarcia ratusza pozostają niezmienione (8.00-16.00).

W związku z epidemią koronawirusa w ostatnich tygodniach ratusz przeprowadził przebudowę miejsc obsługi mieszkańców. Wszystkie stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta zostały wyposażone w szyby oddzielające interesantów od pracowników obsługi. Ponadto na zewnątrz budynku przy ul. Wodnej 1 dostępna jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję pisemną do Urzędu.

Skip to content