W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju, Urząd Miasta wdraża kolejne rozwiązania mające na celu ochronę mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Urząd zawiesza przyjmowanie interesantów. Zawieszona będzie Strefa Płatnego Parkowania. Wdrożona zostanie pomoc zakupowa dla potrzebujących. Prowadzone będą zdalne zajęcia i konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży spędzającej czas w domach.

Wzorem innych samorządów w Polsce zawieszone zostaje od 17 marca przyjmowanie przez Urząd Miasta Ciechanów interesantów. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w ograniczonym zakresie przez Urząd Stanu Cywilnego (wydawanie aktów urodzeń oraz aktów zgonu).

Zawieszenie obsługi interesantów wynika z wdrożenia zaleceń służb sanitarnych oraz ma na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników Urzędu.

Z uwagi na fakt, że grupami najbardziej potrzebującymi wsparcia w sytuacji zagrożenia wirusem są seniorzy, osoby samotne, niepełnosprawne, samotne matki z dziećmi, miasto we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej opracowuje plan pomocy dla osób potrzebujących w dokonywaniu zakupów i dostarczaniu ich do miejsc zamieszkania. Szczegóły w tej kwestii zostaną podane jeszcze w tym tygodniu w kolejnym komunikacie.

W celu ograniczenia korzystania przez mieszkańców z dotykowych urządzeń (parkometrów) oraz ochrony służb je obsługujących od 17 marca do końca miesiąca zniesione zostaną kontrole w Strefie Płatnego Parkowania.

Od środy (18 marca) do odwołania zmienione będą rozkłady jazdy autobusów miejskich w Ciechanowie. Autobusy będą kursowały jak w soboty. Powyższe nie dotyczy linii nr 11 (Ciechanów – Opinogóra – Regimin), która będzie realizowana bez zmian. Zmiany wprowadzone są w związku z wprowadzeniem działań profilaktycznych, mającymi uchronić jak najwięcej osób przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jak również ze zmniejszonego zapotrzebowania mieszkańców, z uwagi na zalecenia pozostawania w domach.

W związku zamknięciem placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przygotowywane są nowe propozycje aktywności edukacyjnych dostępne zdalnie. Wdrożenie programów rozpoczynają placówki edukacyjne miasta. Będą to m.in. konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Szczegóły pojawią się w oddzielnym komunikacie na stronie Urzędu Miasta Ciechanów.

Skip to content