Od jutra do 25 marca wszystkie zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach będą zawieszone. Od 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte. W Ciechanowie zamknięte będą również placówki kulturalno-edukacyjne oraz kryta pływalnia. Ma to związek z ogłoszonymi dzisiaj decyzjami rządu. Ponadto nastąpią zmiany o charakterze organizacyjnym w funkcjonowaniu Urzędu Miasta.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do 25 marca włącznie wszystkie szkoły, placówki przedszkolne i żłobki w mieście przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę. Zarządzenie obowiązuje także placówki niepubliczne.

Od 12 marca w Ciechanowie zamknięte zostają: Park Nauki Torus, COEK Studio, Kamienica W18 oraz Kawiarnia W18. Zawieszona zostaje działalność Uniwersytetu III Wieku i Klubu Seniora działających przy COEK Studio oraz Dziennego Domu Senior+ funkcjonującego w budynku MOPS. Z kolei Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci przy ul. Powstańców Wielkopolskich będzie zamknięta od poniedziałku. Wyłącznie w szczególnych przypadkach placówka ta przyjmie dzieci w czwartek i piątek. Zawieszona zostaje także działalność krytej pływalni. Odwołane zostają również spotkania organizowane przez miejską bibliotekę.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone już od jutra. W szczególnych przypadkach rodzice dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji. Dzieci będą pod opieką nauczycieli w małych grupach, w godzinach otwarcia szkół, przedszkoli oraz żłobka.

Rodzice będą mieli możliwość aplikowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Nie jest wymagane oświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego artykułu. Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Jak informuje minister – zasiłkami mają być objęci także przedsiębiorcy. O zasiłki mogą ubiegać się rodzice dzieci do lat 8.

SPRAWY URZĘDOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA:

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem oraz fakt, że część pracowników Urzędu Miasta będzie pracowała zdalnie, prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

Adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta: boi@umciechanow.pl
Telefon: +48 (23) 674 92 00
Numery kont bankowych Urzędu Miasta dostępne są na stronie: https://www.umciechanow.pl/samorzad/konto_i_dane_teleadresowe

NUMER KONTA BANKOWEGO 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006

W najpilniejszych przypadkach, o ile sprawa nie będzie mogła być załatwiona zdalnie, dla mieszkańców dostępne będzie okienko obsługi interesanta w budynku przy ul. Wodnej 1. Z kolei przy ul. Wodnej 1 nie będzie czynna kasa, dwie kasy zostaną uruchomione w budynku głównym ratusza.

Na chwilę obecną w Ciechanowie nie stwierdzono przypadków koronawirusa. W przypadku wydania przez służby sanitarne dodatkowych zaleceń, bądź decyzji – niezwłocznie będą wdrażane środki do ich realizacji, a mieszkańcy miasta informowani o stosownych zaleceniach.

Skip to content