Dziś odbyła się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ciechanów. W porządku obrad znalazły się m.in. kwestie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej na 2020 r. Do budżetu wprowadzono dodatkowe 16 mln zł.

Na sesji przyjęto 4 projekty uchwał. Do budżetu miasta wpisano 4 mln zł pozyskane przez miasto od samorządu województwa mazowieckiego na modernizację ul. Granicznej i Widnej oraz zabezpieczono wkład własny na tę inwestycję. Zadanie będzie realizowane w 2020 i 2021 r.

Ponadto wpisano w plan budżetowy stworzenie nowego parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej. Przewidziano także opracowanie dokumentacji technicznych dla: termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, rewitalizacji i rozbudowy zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz adaptacji do nowych funkcji społecznych budynku przy ul. Fabrycznej. Dokumentacja techniczna będzie też przygotowana do celów budowy chodnika w ul. Przasnyskiej i przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia i ul. Sienkiewicza. Zarezerwowano również środki na rozszerzenie projektu selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. System Indywidualnej Segregacji Odpadów, wprowadzony pilotażowo na osiedlu „Płońska”, ma zostać zastosowany także w innych częściach miasta. O 1,1 mln zł zmniejszony został plan emisji obligacji na ten rok.

Skip to content