W związku z rozbudową ulicy Leśnej, na miejskim odcinku między ul. Starowiejską a pętlą miejską, wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Od 14 stycznia odcinek od skrzyżowania z ul. Astrową do pętli miejskiej zostanie zamknięty. Kolejne odcinki modernizowanej drogi będą wyłączane z ruchu etapowo.

Tymczasowy zakaz ruchu w obu kierunkach na pierwszym zamkniętym czasowo odcinku nie będzie dotyczył pojazdów budowy i mieszkańców posesji. Przewidywany termin zamknięcia tego odcinka drogi to trzy miesiące, w zależności od warunków pogodowych. Autobusy miejskie na zamkniętym odcinku drogi będą jeździły zmienioną trasą. Szczegóły rozkładów dostępne będą na www ZKM.

Z uwagi na to, że zamykana ulica nie prowadzi ruchu tranzytowego, a odbywa się po niej lokalny ruch miejski (międzyosiedlowy) oraz ruch dojazdowy do posesji i obiektów znajdujących się bezpośrednio przy tej drodze, dla zamkniętego odcinka tej ulicy nie wprowadzono wyznaczonych objazdów.

Zamykanie wybranych odcinków remontowanej drogi wynika z konieczności przeprowadzenia prac w jezdni i chodnikach, a także w pasach zieleni.

Celem wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu są zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego oraz pieszych.

W ramach inwestycji wykonywana jest rozbudowa drogi o długości ok. 850 m, wykonanie chodników po obydwu stronach, rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Po jednej stronie powstanie ścieżka rowerowa. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz nowe energooszczędne oświetlenie. Pojawi się oznakowanie pionowe i poziome w formie znaków drogowych. Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne i perony przystanków autobusowych wyposażone w wiaty. W ramach inwestycji przewidziana jest też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonane zostaną także przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego.

Skip to content