Zapadły decyzje w sprawie otwarcia miejskiego żłobka i przedszkoli. Z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych ze strony rządu i służb sanitarnych oraz zaledwie 3-dniowy okres przygotowania placówek do pracy w warunkach pandemii, miasto nie wyraziło zgody na ich otwarcie 6 maja. Rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłków opiekuńczych.

Wytyczne sanitarne dla placówek dotyczące zasad bezpiecznej opieki nad dziećmi w stanie epidemii są niejasne, lakoniczne i niewystarczające. Kolejne miasta w Polsce deklarują, że otwarcie placówek 6 maja jest niemożliwe.

Rząd przewiduje możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli po długim weekendzie majowym, co oznacza, że organy prowadzące i dyrektorzy mają tylko 3 dni robocze na przygotowanie placówek, procedur, systemu opieki nad dziećmi, zapewnienie środków ochrony i spełnienie innych wytycznych np. związanych ze zbiorowym żywieniem.

Po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli zdecydowano, że otwarcie miejskiego żłobka i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych może nastąpić najwcześniej w terminie 18 maja 2020 r., z ewentualnością przesunięcia tej daty na 25 maja. Jednocześnie po weekendzie majowym przedszkola będą konsultowały telefonicznie z rodzicami realne potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 18 maja.

– Nie ma możliwości, aby w trzy dni robocze przygotować placówki, do których rodzice oddają własne dzieci w przeświadczeniu, że będą tam bezpieczne, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w kraju. Dopuszczenie otwarcia żłobków i przedszkoli nastąpiło w szczycie epidemii, bez jasnej rekomendacji ministra zdrowia oraz bez konsultacji z samorządami oraz bez finansowego i merytorycznego ich wsparcia. To jest po prostu bałagan organizacyjny, którego efekty przerzucane są na samorząd. A przede wszystkim igranie ze zdrowiem dzieci, nauczycieli, rodziców, a w konsekwencji: całego miasta – komentuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych Adam Krzemiński.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców i pracowników, dyrektorzy szkół są zobowiązani do przygotowania zgodne z prawem procedur bezpieczeństwa, zapewnienia środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówek, odpowiedniej organizacji pracy nauczycieli, reorganizacji przestrzeni dla dzieci, wydzielenia specjalnych stref, odpowiedniego wyposażenia sal, czy organizacji żywienia w tych placówkach. W odpowiedni sposób należy przygotować place zabaw, w tym zapewnić codzienną dezynfekcję sprzętu.

Konieczne jest także przygotowanie i wdrożenie odpowiednich procedur na wypadek wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki.

Placówki muszą ponadto zapewnić ciągłość działania w zakresie dostępności personelu. Ponadto są zobowiązani do regulowania przyjęć dzieci ze względu na ogłoszone przez rząd pierwszeństwo dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content