Kolejne pieniądze zasilą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Zarządy wszystkich dwunastu ciechanowskich osiedli przeznaczyły ponad 53 tys. zł z budżetów, którymi dysponują na swoją tegoroczną działalność.

2 kwietnia Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa zwrócił się z oficjalnym apelem o udzielenie pomocy szpitalowi w walce z pandemią SARS-CoV-19:
„Ośmielam się prosić Państwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Szpitala w Ciechanowie, liczy się każda złotówka i każdy dobry gest”.

W odpowiedzi zarządy dwunastu osiedli w Ciechanowie zdecydowały o przekazaniu pieniędzy na walkę z pandemią koronawirusa. 53 430 zł będzie przeznaczone na funkcjonowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, w szczególności na zakup indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych, o które zabiega szpital. Kwoty przekazane przez osiedla, to:
Osiedle nr 1 – „Powstańców Wielkopolskich” – 7 050 zł,
Osiedle nr 2 – „Aleksandrówka II” 7 050 zł,
Osiedle nr 3 – „Aleksandrówka” 6 900 zł,
Osiedle nr 4 – „Śródmieście” 6 800 zł,
Osiedle nr 5 – „Płońska” 2 500 zł,
Osiedle nr 6 – „Słoneczne“ 2 000 zł,
Osiedle nr 7 – „Przemysłowe” 2 500 zł,
Osiedle nr 8 – „Kwiatowe” 2 000 zł,
Osiedle nr 9 – „Bloki” 2 500 zł,
Osiedle nr 10 – „Kargoszyn” 3 750 zł,
Osiedle nr 11 – „Podzamcze” 6 330 zł,
Osiedle nr 12 – „Zachód” 4 050 zł.

Zarządzenie zmieniające budżet Ciechanowa, na wniosek zarządów osiedli, zostało podpisane przez prezydenta miasta, na podstawie zmienionych przepisów ustawy o finansach publicznych. Pozwalają one dokonać zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego przez prezydenta, w zakresie przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, bez konieczności zwoływania sesji rady miasta. O wprowadzenie takich regulacji prawnych, na czas stanu epidemii, celem usprawnienia działania samorządów wnioskował do rządu Związek Miast Polskich.

Osiedla są jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Ciechanów. Za ich gospodarkę finansową odpowiedzialne są Zarządy Osiedli. W ramach kwot przewidzianych w budżecie miasta na dany rok zarządy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji.

W tym tygodniu miasto przekazało ciechanowskiemu szpitalowi już 150 tys. zł na zakup podstawowych środków ochrony osobistej personelu medycznego oraz 2 tys. maseczek typu FFP2 i chirurgicznych.

Skip to content