Przed ciechanowskim ratuszem na placu Jana Pawła II można już podziwiać wystawę plenerową „Zamki na Mazowszu – interpretacja i ochrona”. Wystawa została przygotowana we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.

Od 16 czerwca wszyscy miłośnicy zabytków mogą obejrzeć najpiękniejsze zamki Mazowsza, prezentowane na plenerowej wystawie w centrum miasta. Wystawa będzie dostępna do 31 lipca.

Wystawa składa się z 25 plansz prezentujących m.in. obiekty w Ciechanowie, Czersku, Iłży, Liwie, Broku, Sochaczewie, czy Szreńsku. Większość z nich to zamki średniowieczne. Na planszach przedstawione są opisy każdej z ruin zamkowych, informacje dotyczące ich charakterystyki z uwzględnieniem kontekstu przestrzennego, społecznego, krajobrazowego oraz technicznego. Plansze prezentują nie tylko same obiekty, ale te z ich historię, aktualny stan zachowania oraz wytyczne do ich ochrony.

Wystawa powstała w związku z opracowaniem strategii ochrony ruin i zamków województwa mazowieckiego, wykonywanej na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Jej celem jest promocja niezwykle cennych dla Mazowsza zabytków. Plansze wystawowe były prezentowane m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Skip to content