Miejska inwestycja w przebudowę ul. Wesołej i ul. Różanej została zakończona. Obie są już w pełni dostępne.

W ramach realizowanej przez miasto inwestycji wybudowane zostało w sumie 1382 m dróg. Powstały chodniki, odwodnienie, przebudowane zostało skrzyżowanie, pojawiło się oznakowanie. Zamontowano także oświetlenie z lampami typu LED na obu ulicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji trzy przystanki autobusowe, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych zamontowano tzw. kocie oczka.

Przed rozpoczęciem modernizacji obie ulice miały zdegradowaną, fragmentaryczną nawierzchnię asfaltową.

Inwestycja kosztowała 8 730 479,95 zł, z czego 4 mln zł władze miasta pozyskały z samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Zadanie pod nazwą „Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i ul. Różanej w Ciechanowie” zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Skip to content