Zakończył się remont chodnika znajdującego się przy ul. Towarowej, na odcinku od ul. Śmiecińskiej do bocznicy kolejowej. Nierówne i popękane płyty chodnikowe wymieniono na betonową kostkę brukową.

Chodnik o szerokości 2 m wybudowany został z szarej kostki brukowej na długości około 190 m. Wymienione zostały również krawężniki.

Zadanie znalazło się na liście inwestycji i remontów na 2020 rok, opracowanej po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta.

Skip to content