Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych prezydent miasta powierzył stanowiska dyrektorów w dwóch przedszkolach i trzech szkołach podstawowych.

W dwóch ciechanowskich szkołach podstawowych pozostaną dotychczasowi dyrektorzy. W Szkole Podstawowej nr 1 funkcję swoją nadal będzie pełnił Jarosław Krauze, a w Szkole Podstawowej nr 4 kolejną kadencję dyrektorem będzie Barbara Kamińska.

W Szkole Podstawowej nr 7 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym został wybrany Arkadiusz Chełmiński, dotychczas nauczyciel w tejże szkole.

Zmiana dyrekcji nastąpiła także w Miejskim Przedszkolu Nr 8, gdzie stanowisko dyrektora obejmie Wiesława Milewska, dotychczasowa nauczycielka w tej placówce.

W Miejskim Przedszkolu nr 4 stanowisko dyrektora nadal będzie pełniła Izabella Grabowska.

Wszyscy zostali wyłonieni w drodze postępowań konkursowych na 5-letnie kadencje, a ich przeprowadzenie wynikało z zakończenia dotychczasowych kadencji.

Skip to content