Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów 3 ciechanowskich szkół podstawowych. Konkurs dotyczył stanowisk w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.

Komisje konkursowe, powołane zarządzeniem prezydenta miasta z dnia 5 lutego 2020 r., wyłoniły 24 i 25 lutego kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. Zostali nimi:

Pan Jarosław Krauze – kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie,
Pani Barbara Kamińska – kandydatka na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”,
Pan Arkadiusz Chełmiński – kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie.

W konkursach na dyrektorów SP 1 i SP 4 wpłynęło po 1 ofercie. Na stanowisko dyrektora SP 7 kandydowały 3 osoby (jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych).

Nowych dyrektorów szkół na 5-letnie kadencje od 1 września 2020 r. powołuje prezydent miasta.

Skip to content