Ratusz rozstrzygnął konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, które powstanie na ciechanowskim cmentarzu komunalnym. Zaplanowano budowę wnęk na ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2022 r. Już wiosną przyszłego roku miasto poszerzy teren cmentarza celem umożliwienia realizacji pochówków tradycyjnych.

Miasto rozstrzygnęło konkurs na projekt kolumbarium, które powstanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86 w Ciechanowie. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter. Prace mają rozpocząć się w 2022 r., realizację inwestycji podzielono na etapy.

Konstrukcja ma stanąć za budynkiem administracji cmentarza, na terenie, na którym aktualnie nie ma grobów.

Konkurs wygrała firma SAB Studio Architektoniczne Dominik Barszczewski ul. Sienna 6/u2 70-542 Szczecin, której zadaniem było nie tylko opracowanie funkcjonalnego obiektu, ale też jego wkomponowanie w istniejący układ cmentarza, w szczególności poprzez nawiązanie do istniejącego sposobu komunikacji.

Zaplanowano budowę ok. 500 nisz – wnęk na 1168 urny, które mają umożliwiać różną konfigurację zamknięcia w nich urn (większość na 1 urnę, ale także na 2 – 4 urny). Projektowany zespół kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza.

Moduły kolumbarium o szerokości 90 cm zostaną zestawione ze sobą w równoległe ciągi, tworząc pierzeje i wnętrza w skali człowieka. Każdy moduł kolumbarium będzie zbudowany z dwóch ścian konstrukcyjnych opartych na fundamencie i osłoniętych od  góry,  frontu i z tyłu płytą  z konglomeratu  kamiennego. Wyeliminowano konieczność wznoszenia  dodatkowej  konstrukcji dachu oraz ścian konstrukcyjnych frontowych i tylnych. Do płyt nagrobnych zostaną przytwierdzone flakony na kwiaty i podstawki na znicze. Wewnątrz każdego modułu, zostaną umieszczone cztery prefabrykowane nisze na urny.

Na  terenie objętym  opracowaniem  przewidziano nawierzchnię ekopozytywną  z mieszanki żwirowej z domieszką gliny układanej na zagęszczonym podłożu naturalnym, przystosowaną do obciążenia ruchem lekkim, umożliwiającą doskonałe odprowadzenie wód opadowych.

Przewiduje się ustawienie ław kamiennych, wykonanie dwóch punktów czerpania wody z przyłączami oraz nasadzenia roślin pnących i oświetlenie elewacji kolumbariów przy pomocy naświetlaczy liniowych led niskiej mocy, wbudowanych w podłoże. Korony okazałych drzew oświetlone oprawami parkowymi wbitymi w grunt.

Wartość szacunkowa wykonania robót budowlanych wybranego projektu to 1 163 011,74 zł.

– Obecnie mamy tyle pochówków w tydzień, co wcześniej w miesiąc. Dlatego musimy zarówno rozbudować cmentarz, jak i stworzyć kolumbarium, które zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne pochówki. Musimy też mieć świadomość w jak bardzo dramatycznej sytuacji jesteśmy. Chaos w zarządzaniu służbą zdrowia, decyzje rządu i wojewodów o przekształcaniu oddziałów szpitali w te zajmujące się pacjentami tylko z koronawirusem, trudność w dostaniu się do lekarzy specjalistów, odwoływane zabiegi i operacje, porady lekarskie na telefon. To wszystko doprowadziło do tego, co pokazują nam dane – mamy znacznie więcej zgonów i pochówków. Tworzymy kolumbarium, ale nie będziemy niczego narzucać. Najważniejsze jest to, aby szanować przekonania i odczucia rodziny każdego zmarłego. Chcemy dać wybór, który w wielu innych miastach już od dawna istnieje – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński

Poza umożliwieniem pochówków urnowych, w nadchodzącym już roku miasto planuje także kolejne powiększenie i rozbudowę cmentarza. To pozwoli na umożliwienie pochówków tradycyjnych w obecnej sytuacji, kiedy liczba pochówków znacznie wzrosła. Miasto powiększyło obszar cmentarza przy ul. Gostkowskiej o około 5,8 tys. m2 w ubiegłym roku.

W 2019 r. przesunięto też istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta ZWiK wykonał odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania grobów. Aktualnie na cmentarzu przy ul. Gostkowskiej trwa remont głównej alei od strony ul. Prymasa Tysiąclecia. Polega na zdjęciu obecnej nawierzchni wykonanej z trylinki i płyt chodnikowych oraz zastąpieniu jej kostką brukową. Prace zakończą się w jeszcze w tym roku.

Skip to content