22 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się wideokonferencja z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Celem jest poszukanie na poziomie miasta możliwych prawnie i finansowo sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami.

Na podstawie już zastosowanych przez miasto rozwiązań, przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, są zwolnieni z czynszów za ten okres. Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 20 podmiotów. Zawieszone będzie również pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą mogły być umarzane na wniosek.

W związku z odrzuceniem przez sejmową większość poprawki Senatu RP do tzw. tarczy antykryzysowej, zakładającej rekompensaty dla samorządów przy zastosowaniu czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, nie jest możliwe, ze względów prawnych i finansowych, wprowadzenie takiego rozwiązania.

Celem spotkania jest poszukanie nowych form wsparcia dla przedsiębiorców oraz dyskusja na temat ich obecnej sytuacji. Wideokonferencja będzie transmitowana na żywo na stronie Urzędu Miasta Ciechanów pod adresem tej informacji prasowej.

Skip to content