We współpracy miasta i PKP oraz z udziałem środków unijnych nad torami kolejowymi na Krubinku w ciągu niespełna 3 lat powstanie wiadukt pieszo-rowerowy. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowana przez miasto inwestycja powstanie nad torami na Krubinku i połączy ul. Ceramiczną z ul. Skłodowskiej-Curie w miejscu, gdzie został zlikwidowany przejazd podczas modernizacji linii kolejowej. O utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych wnioskowali mieszkańcy. Miasto w 2017 roku podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) list intencyjny o współpracy w zakresie budowy w tej lokalizacji bezpiecznego przejścia. W 2019 roku po opracowaniu i zatwierdzeniu przez PLK koncepcji, strony podpisały umowę w sprawie współpracy przy budowie obiektu. Dziś ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej wiaduktu pieszo-rowerowego.

Pierwotne opracowana koncepcja zakładała powstanie tam kładki dla pieszych i rowerzystów.

Jednak w związku z wprowadzeniem przez PLK planów zwiększenia prędkości pociągów do 200 km/h, przekazano miastu nowe wytyczne do zaprojektowania obiektu. Pierwotnie planowana kładka będzie masywnym, stabilnym wiaduktem dla pieszych i rowerzystów. PLK, zmieniając wytyczne do opracowania projektu, wskazało na konieczność wybudowania wiaduktu drogowego. Obiekt ten ma zapewnić m.in. zminimalizowanie ryzyka nieuprawnionego dostępu do torów kolejowych.

Zgodnie z treścią obecnie opublikowanego postępowania przetargowego opracowanie dokumentacji projektowej powinno zakończyć się w III kwartale 2021 r. Porozumienie w sprawie współpracy przy budowie wiaduktu przewiduje, że Miasto do końca 2021 r. ogłosi postępowanie na wykonanie robót budowlanych inwestycji oraz postępowanie na nadzór inwestorski. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2022 r. Jednakże precyzyjne i wiążące daty będą znane po rozstrzygnięciach przetargowych.

 Za bezpieczeństwo w obrębie torów odpowiedzialne są niezależne od miasta służby kolejowe, ale my – mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – zainicjowaliśmy budowę tam przejścia. Mimo zmian wprowadzonych przez PLK już po uzgodnieniu wstępnej koncepcji na kładkę, z naszej strony nic się nie zmienia. Celem jest powstanie tam przejścia dla pieszych i rowerzystów przy zmienionej i lepszej stabilności konstrukcji – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Skip to content