Place zabaw w mieście zostały wzbogacone o urządzenia do zabaw integracyjnych, które umożliwiają korzystanie z infrastruktury dzieciom niepełnosprawnym. 11 miejskich placów zabaw wyposażono w dodatkowe elementy, które sprzyjają zabawom integrującym dzieci. Projekt zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakończył się montaż nowych urządzeń do rekreacji, służących także osobom niepełnosprawnym. Urządzenia nie tylko dają możliwość aktywnej zabawy dzieciom z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim umożliwiają im integrację i wspólną aktywną zabawę w wygodny i bezpieczny sposób.

Nowe urządzenia, które dają dzieciom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przestrzeni miejskich stworzonych do rekreacji dla najmłodszych, zostały zamontowane w 11 miejscach miasta.

Nowe urządzenia uzupełniły dotychczas udostępnione zaplecze do zabaw dla dzieci. Wśród nich są huśtawki wagowe, bujaki integracyjne oraz karuzele umożliwiające wspólne zabawy, a także piaskownice zamontowane na odpowiedniej wysokości. Na placach zainstalowano też tablice informacyjne oraz nowe regulaminy.

Urządzenia są dostępne na osiedlach: „Zachód” (plac zabaw przy SP nr 7), „Kwiatowym” (plac zabaw przy ul. Wesołej), „Bloki” (plac zabaw przy ul. Kraszewskiego, „Słoneczne” (plac zabaw na Krubinie przy istniejących urządzeniach zabawowych), „Płońska” (plac zabaw przy SP nr 4), „Kargoszyn” (teren rekreacyjny przy stawku za kościołem św. Piotra), „Podzamcze” (plac zabaw przy zbiegu ul. Zielonej i ul. Parkowej), „Powstańców Wielkopolskich” (plac zabaw przy SP nr 3), „Aleksandrówka” (park aktywnej rekreacji przy ul. Witosa), „Aleksandrówka II” (plac zabaw przy ul. Harcerskiej), „Zachód” (plac zabaw przy zbiegu ulic L. Solskiego, H. Wieniawskiego, M. Ogińskiego, J. Osterwy).

Projekt został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, na wniosek mieszkańców miasta.

Skip to content