Do 16 października można zapisywać się na bezpłatne kursy językowe. W ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”, którego partnerem jest miasto, można będzie uczyć się języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Kursy obejmą 180 h zajęć lekcyjnych i zakończą się egzaminem.

Gmina Miejska Ciechanów, jako Partner projektu „Moje kompetencje  mój sukces” zaprasza na kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski) dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Każdy z cykli językowych obejmie 180 h. Po ich odbyciu uczestnicy będą mogli otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu, wydawane na podstawie zdanego egzaminu zewnętrznego.

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku powyżej 25 lat, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa mazowieckiego i są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji językowych. Zajęcia są kierowane w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na wsi, mających powyżej 50 lat lub z niepełnosprawnością. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły w projektach dofinansowanych ze środków UE oferowanych w tożsamym zakresie w latach 2014-2020 w zakresie tzw. projektów „lifelong learning”.

Za realizację kursów odpowiedzialny jest lider projektu Centrum Edukacyjne IDEA Witold Szaszkiewicz. Zajęcia o wysokim poziomie merytorycznym prowadzone będą w małych grupach przez kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu języków.

Koszt 180 h kursu zakończonego egzaminem to 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin zajęć w ramach projektu dla uczestnika to 0,25 gr. za godzinę lekcyjną. Koszty są wnoszone w formie jednorazowej bezzwrotnej opłaty i będą stanowiły wkład własny w projekcie realizowanym przy udziale środków zewnętrznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych. Materiały szkoleniowe dla uczestników kursu będą bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 16 października 2020. Prowadzi je Urząd Miasta Ciechanów. Zapisać można się telefonicznie (tel. 23 674 92 78, 23 674 92 52, 23 674 92 75) lub osobiście (ul. Wodna 1, I piętro, pokój nr 209 lub 210). Utworzona zostanie 1 grupa języka francuskiego, 1 grupa niemieckiego i 3 grupy angielskiego. Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Projekt „Moje kompetencje  mój sukces” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 10.2  Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Skip to content