Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji i rozbudowy ul. Leśnej. Wyłączane z ruchu będą kolejne odcinki drogi. Zamknięty zostaje odcinek od ul. Starowiejskiej do ul. Działkowej, skrzyżowania z ul. Astrową, ul. Rumiankową i ul. Lawendową oraz ul. Kolbego na wysokości z ul. Cieplińskiego.

Tymczasowy zakaz ruchu w obu kierunkach nie dotyczy pojazdów budowy i mieszkańców posesji.

Autobusy miejskie na zamkniętym odcinku drogi będą jeździły zmienioną trasą. Szczegóły rozkładów dostępne będą na stronie internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie.

Na chwilę obecną zamknięcie przewidywane jest do końca maja 2020 r.

Zamykanie wybranych odcinków remontowanej drogi wynika z konieczności przeprowadzenia prac w jezdni i chodnikach, a także w pasach zieleni.

W ramach inwestycji wykonywana jest rozbudowa drogi o długości ok. 850 m, wykonanie chodników po obydwu stronach, rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Po jednej stronie powstanie ścieżka rowerowa. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz nowe energooszczędne oświetlenie. Pojawi się oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto wykonane zostaną zjazdy indywidualne i perony przystanków autobusowych wyposażone w wiaty. W ramach inwestycji przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego.

Na ten moment miasto realizuje wszystkie zaplanowane na 2020 r. inwestycje zgodnie z planem. Wśród ponad stu zatwierdzonych projektów na liście zadań inwestycyjnych i remontowych są budowy dróg i ścieżek rowerowych, termomodernizacje budynków, tworzenie nowych zielonych przestrzeni, rewitalizacja przestrzeni publicznej czy zwycięskie projekty złożone przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto zwróciło się do wykonawców realizujących miejskie inwestycje o odpowiednie zabezpieczenie sanitarne pracowników przy wykonywaniu robót.

Skip to content