Trwa akcja Straży Miejskiej skierowana do wypoczywających w mieście w okresie ferii zimowych. Strażnicy wspierają dzieci i młodzież, ale także kontrolują tereny obiektów sportowych, placówek szkolnych oraz miejsca publiczne.

Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenie miasta w czasie ferii zimowych poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich zjawisk mogących ujemnie wpływać na spokój i porządek publiczny.

Działania Straży nakierowane są m.in. na kontrole związane z dostępem do alkoholu przez nieletnich. W tym zakresie kontrolami objęte są punkty sprzedaży alkoholu i papierosów, osiedla bloków i parki.

Pod kątem bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta kontrolowane są miejsca zabaw dzieci i młodzieży niekorzystającej z zorganizowanych form wypoczynku, w tym tereny placówek szkolnych i obiekty MOSiR tj. boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne, lodowisko.

W ramach akcji strażnicy spotykają się także z wypoczywającymi w mieście dziećmi oraz młodzieżą, przeprowadzając m.in. pogadanki o bezpieczeństwie w ramach „Ferii z Poradnią”.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępny jest także prosty poradnik o bezpiecznych feriach, przygotowany przez Straż Miejską. Warto zapoznać z jego treścią nie tylko opiekunów, ale także przede wszystkim wypoczywających w mieście młodych mieszkańców. Strażnicy uczulają, aby np. nie doczepiać sanek do samochodu bądź ciągnika, czy nie rzucać śnieżkami w samochody i zwierzęta, korzystać wyłącznie z odpowiednio przygotowanych lodowisk, ale także radzą, jak zachowywać się w razie wypadku na zamarzniętym zbiorniku wodnym.

W lutym Straż Miejska przeprowadzała także akcję skierowaną do młodzieży szkolnej. W ramach Patrolu Szkolnego eliminowano zagrożenia wynikające z braku nadzoru i kontroli ze strony osób dorosłych. Strażnicy patrolowali w ramach niego teren wokół szkół podstawowych w celu eliminowania wykroczeń popełnianych przez młodzież szkolną i osoby nieletnie w zakresie: ruchu drogowego i pieszych, spożywania alkoholu, palenia papierosów, czy zaśmiecania.

Skip to content