Zakończył się kolejny etap rewitalizacji miejskiego kąpieliska. Teren został oświetlony. Zamontowano też kamery miejskiego monitoringu, które pomogą przeciwdziałać aktom wandalizmu oraz zaśmiecaniu.

Na obszarze rekreacyjnym zbiornika wodnego postawiono 5 słupów oświetleniowych z energooszczędnymi lampami LED. Po przeprowadzonych w ostatnich latach przez miasto pracach rewitalizacyjnych teren kąpieliska jest wykorzystywany przez mieszkańców nie tylko w sezonie letnim. Oświetlenie ma przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa.

W ramach rozbudowy sieci miejskiego monitoringu na Krubinie zamontowane zostały też dwie szybkoobrotowe kamery.

Przeprowadzony przez miasto w 2020 roku III etap prac rewitalizacyjnych na obszarze kąpieliska objął udostępnienie infrastruktury technicznej do obsługi pomieszczeń sanitarnych (przyłącze wodociągowe i szczelny zbiornik na nieczystości) oraz ustawienie kontenera sanitarnego w sezonie kąpielowym. Zaplecze rekreacyjne wzbogacono też o nowe urządzenie zabawowe dla dzieci oraz elementy małej architektury. Zamontowano także drewniane pomosty, służące również do celów widokowych.

W 2021 r. miasto obejmie teren kąpieliska ogólnodostępną siecią WiFi. Hotspot na Kubinie, umożliwiający bezpłatne korzystanie z sieci internetowej będzie zamontowany w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej.

Skip to content