30 seniorów zostanie objętych nowym programem wsparcia. Chodzi o tak zwane „opaski życia”, które w przypadku zasłabnięcia, czy gorszego samopoczucia połączą seniora z dyspozytorem pogotowia, pozwolą na przekazanie informacji do centrum alarmowego i wezwanie pomocy. Miasto pozyskało dofinansowanie 50% kosztów projektu. Dziś podpisano umowę na jego realizację.

Teleopieka to nowoczesny system wsparcia seniorów, którzy mogą samodzielnie funkcjonować, ale ich stan zdrowia i sytuacja życiowa wymagają stałego nadzoru i kontaktu. System działa przez 24 h na dobę w domu osoby starszej.

Każda z osób objętych programem w Ciechanowie zostanie wyposażona w tzw. „opaskę życia” – bransoletkę lub brelok z przyciskiem natychmiastowego kontaktu ze służbami ratunkowymi, w telefon z funkcją SOS oraz w detektor upadku. Ich podstawową funkcją jest możliwość szybkiego połączenia się za pomocą jednego przycisku z centrum alarmowym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Do programu zakwalifikowanych zostanie 30-tu seniorów. Kwalifikacją do uczestnictwa oraz jego wdrożeniem zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Programem zostaną objęte osoby samotne i leżące, które są objęte usługami opiekuńczymi MOPS.

– Nowe rozwiązania technologiczne w opiece nad osobami starszymi powinny być już standardem. Nie tylko ratują życie, ale też pozwalają samodzielnie funkcjonować wielu seniorom, którzy na co dzień nie muszą przebywać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy domu opieki, ale ich stan zdrowia lub sytuacja wskazują na potrzebę pomocy, wsparcia i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że „opaski życia” dają bezpieczeństwo i komfort nie tylko samym seniorom, ale także ich bliskim i opiekunom.Inicjowanie tego typu projektów przez samorząd województwa jest dowodem na to, że troska o seniorów jest naszą wspólną sprawą na Mazowszu –powiedziała zastępca prezydenta Ciechanowa Iwona Kowalczuk.

Mazowieccy radni zatwierdzili listę gmin, które otrzymają dotację na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki – to 27 samorządów z całego Mazowsza.

Pilotażowy program zaplanowany jest na dwa lata, z czego w 2020 r. przekazywane są gminom dotacje z budżetu województwa, a w 2021 r. gminy zobowiązują się prowadzić już program we własnym zakresie. Ciechanów pozyskał na realizację tego projektu 50 % kosztów. Program prowadzony jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Skip to content