Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się dziś w ratuszu z młodymi artystami. Wręczone zostały stypendia na 2020 r. za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie ciechanowskich szkół lub mieszkający w Ciechanowie, szczególnie uzdolnieni w zakresie twórczości artystycznej, wyróżniający się talentem artystycznym, którzy  swoimi osiągnięciami promują Miasto Ciechanów. Mają one na celu wspieranie rozwoju uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży.

Co roku przyznawane są  pięciu uczniom  szkól podstawowych i średnich na okres 10 miesięcy, od stycznia do grudnia, z wyłączeniem  dwóch  miesięcy  wakacyjnych.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się same osoby zainteresowane (jeśli są pełnoletnie), rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, a także instytucja kultury lub stowarzyszenie twórcze.

Tegorocznymi stypendystami prezydenta zostali:

Kaja Grzelak i Aniela Stypik – uczennice Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego oraz Alicja Szemplińska, Filip Czyżykowski i Piotr Lusawa – uczniowie I LO im. Z. Krasińskiego.

Skip to content