Na 16. sesji przedłożone zostało sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji Rady Miasta Ciechanów. Podczas obrad, które odbyły się 30 stycznia, radni podjęli 12 uchwał.

Do kategorii dróg gminnych włączono al. Unii Europejskiej (od ronda Solidarności w kierunku północno –wschodnim), ul. Towarową (od ul. Śmiecińskiej do Kwiatowej wraz z odcinkiem w kierunku zachodnim, z wyjątkiem drogi wzdłuż bocznicy kolejowej) oraz ul. Płońską (od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 50).

W celu zapewnienia rodzicom zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci i  młodzieży do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka wychowawczego, czy szkoły określono średnią cenę paliwa. Stawkę za benzynę bezołowiową PB 95 oszacowano na 4,99 zł/litr, benzynę bezołowiową Pb 98 – 5,29 zł/litr, olej napędowy – 5,12 zł/litr, LPG – 2,37 zł/litr.

Uchwalono też nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z czterema dotychczasowymi dzierżawcami użytkującymi nieruchomości w dzielnicy Krubin, Podzamcze i Niechodzin-Bielin.

Uzupełniono nazwę ronda położonego w rejonie skrzyżowania ul. Gostkowskiej z ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia. Nosi ono imię  Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Radni powołali zespół do opracowania treści tablic upamiętniających Polaków zamordowanych w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 r. na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza i podwórzu domu przy ul. Śląskiej 7.

Miejscy samorządowcy przyjęli nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Ciechanowa. Skargę na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 uznali za bezzasadną. Zgodzili się także, by z usług Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie mogli korzystać mieszkańcy Gminy Ojrzeń.

Skip to content