3 miejskie szkoły otrzymają sprzęt komputerowy i oprogramowanie do nauki online. W ramach projektu prowadzone będą też szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Dziś miasto podpisało umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza. Sprzęt trafi do szkół jesienią.

Pozyskane przez miasto od Urzędu Marszałkowskiego wsparcie będzie przeznaczone na realizację działań edukacyjnych 3 miejskich podstawówek w Ciechanowie. Sprzęt i oprogramowanie trafią do uczniów i nauczycieli SP Nr 3, SP Nr 4 i SP Nr 5. W ramach projektu będą też prowadzone szkolenia. Dziś umowę na realizację przedsięwzięcia podpisały sekretarz miasta Adrianna Saganek oraz skarbnik miasta Ewa Szeluga. Teraz samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu, który do szkół trafi jesienią.

Władze województwa mazowieckiego zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Wartość całego projektu, na który Mazowsze pozyskało środki z Unii Europejskiej to  35 mln zł, z czego 28 mln to fundusze unijne.

– Bycie online, pogłębianie wiedzy przy użyciu internetu czy stały kontakt przy pomocy komunikatorówinternetowych to dziś codzienność. W szczególności dla młodych ludzi. Również szkoły coraz powszechniej sięgają po narzędzia do nauki zdalnej. Nasz projekt to odpowiedź na ich potrzeby. Jego wartość to niebagatelne 35 mln zł. Doposażymy w sumie 236 mazowieckich szkół, w tym 29 z subregionu ciechanowskiego – podkreśla Adam Struzik,marszałek województwa mazowieckiego.

W ramach całego projektu przewidziany jest zakup stanowisk komputerowych, tablic multimedialnych, monitorów interaktywnych, tablic dotykowych, laptopów, tabletów, modułów i programów edukacyjnych, drukarek, projektorów oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający możliwości technicznych w domu do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Skip to content