Tegoroczna ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” odbędzie w dniach 18-20 września 2020 r. pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W Ciechanowie do akcji przyłączają się szkoły i przedszkola. Ratusz zachęca do wzięcia udziału również mieszkańców i udostępnia worki na odpady oraz jednorazowe rękawiczki.

„Sprzątanie świata” stało się już tradycją. Akcja odbywa się zawsze w trzecim tygodniu września. W tym roku odbędzie się w piątek (18-go), sobotę (19-go) oraz niedzielę (20-go) września. W Ciechanowie do tej inicjatywy, mającej na celu zwrócenie uwagi na ochronę środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych, każdego roku włącza się ratusz oraz placówki edukacyjne.

W tym roku także indywidualni mieszkańcy mogą liczyć na zachętę do przyłączenia się do wspólnego sprzątania – miasto zapewnia worki na odpady oraz jednorazowe rękawiczki do higienicznego zbierania odpadów.

Zainteresowani udziałem w akcji mogą je odebrać w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (Referat Gospodarki Odpadami, pok. nr 21, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00).

Posprzątać można swoje najbliższe otoczenie, okolicę lub każde inne miejsce, gdzie porzucone są odpady. W tym roku z uwagi panującą pandemię COVID-19 uczestnicy akcji powinni stosować się do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

O miejscu oraz liczbie przygotowanych do odbioru worków z odpadami należy poinformować pracowników Referatu Gospodarki Odpadami (nr telefonu 23 674 92 89). W celu sprawnego odebrania zgromadzonych worków, należy ustawiać je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, np. w pobliżu koszy ulicznych. Zgromadzone w trakcie akcji odpady zostaną odebrane przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie.

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Celem Akcji jest promowanie właściwego postępowania z odpadami, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Szczegóły dotyczące akcji w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.naszaziemia.pl.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami, pod nr telefonu 23 674 92 89.

Skip to content