Miasto rozpoczęło budowę nowego oświetlenie ul. Gruduskiej, które obejmie 24 słupy z lampami typu LED. Równocześnie trwa modernizacja samej ulicy przewidująca m.in. powstanie nowej nawierzchni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Nowe oświetlenie jest kolejnym etapem realizacji inwestycji w modernizację ul. Gruduskiej. Projekt jej przebudowy opracowało miasto, z kolei bezpośrednie prace prowadzi zarządca. Budowa oświetlenia jest realizowana ze środków własnych miasta.

Proces modernizacji ul. Gruduskiej obejmuje: położenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, profilowanie bądź przebudowanie skrzyżowań, zjazdów indywidualnych na posesje i zjazdów na pola, stworzenie ciągu pieszo-rowerowego, ułożenie ponad 800 m chodników oraz zniesienie barier architektonicznych, odwodnienie drogi poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi.

Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku. Na ten moment Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie informował o wprowadzeniu zmian w harmonogramie realizacji inwestycji.

W ramach przebudowy drogi wprowadzona została czasowa organizacja ruchu na okres od 17 lutego do 15 czerwca 2020 r. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h oraz – w zależności od postępujących prac – lewo lub prawo stronne zwężenie drogi. W przypadku zajęcia pobocza, chodnika lub pasa ruchu, wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będą prace Energa Operator SA – w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie przebudowy napowietrznej linii energetycznej.

Skip to content