Rozpoczął się proces rekrutacji do przedszkoli samorządowych w Ciechanowie na rok szkolny 2020/2021. Dotyczy dzieci, które do tej pory nie uczęszczały do przedszkola. Nabór jest prowadzony na wolne miejsca, jakimi dysponują placówki. Formularze można pobierać w przedszkolach oraz ze stron internetowych placówek. Wnioski będą przyjmowane do 21 lutego.

W Ciechanowie aktualnie jest 7 przedszkoli miejskich, do których może uczęszczać ponad 1000 dzieci. Jedno przedszkole w mieście posiada oddziały integracyjne. O miejsce w przedszkolu mogą się ubiegać dzieci mieszkańców Ciechanowa, które mają od 3 do 6 lat. Liczba wolnych miejsc jest uzależniona m.in. od deklaracji rodziców dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli o chęci kontunuowania edukacji przedszkolnej ich dzieci w danym przedszkolu.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio do danego przedszkola do 21 lutego. Następnie 28 lutego ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie naboru.

Od 28 lutego do 6 marca rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola. 16 marca ogłoszona będzie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postepowanie uzupełniające przewidziane jest na sierpień.

Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola miejskiego są między innymi: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub członka rodziny, samotnie wychowywanie dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej ale też fakt uczęszczania rodzeństwa do danego przedszkola, deklaracja rodziców o potrzebie opieki powyżej 5 godzin, czy fakt zatrudnienia obojga rodziców.

Dzieci 6 letnie mają także możliwość ubiegania się o miejsce w „zerówkach” w szkołach podstawowych, gdzie rekrutacja rozpocznie się 24 lutego.

Skip to content