Rozpoczęła się modernizacja ul. Gruduskiej. Dziś ruszyły prace pomiarowe, w najbliższych dniach rozpoczną się prace ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej. W ostatnim tygodniu lutego planowane są prace brukarskie. Od dziś wprowadzona jest czasowa zmiana organizacji ruchu.

W ramach przebudowy drogi wprowadzona została czasowa organizacja ruchu na okres od 17.02.2020 r. do 15.06.2020 r. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h oraz – w zależności od postępujących prac – lewo lub prawo stronne zwężenie drogi. W przypadku zajęcia pobocza, chodnika lub pasa ruchu, wprowadzone będzie ręczne kierowanie ruchem.

Wykonawca przedsięwzięcia rozpoczął prace, których efektem będzie modernizacja ul. Gruduskiej. Droga będzie miała 7 m. szerokości. Na ulicy położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu dla rozbudowywanego odcinka drogi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane bądź przebudowane skrzyżowania. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola.

W ramach inwestycji powstanie ciąg pieszo-rowerowy, przy ulicy ułożone będzie ponad 800 m chodników, na całym odcinku zniesione będą bariery architektoniczne.

Projekt zakłada także odwodnienie drogi poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym w celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi.

Ponadto miasto z środków własnych w ramach zadania wybuduje również nowe oświetlenie uliczne. Projekt zakłada na całym odcinku rozbudowywanej drogi, budowę 24 szt. słupów oświetleniowych z lampami typu LED.

Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Wykonawcę robót, w oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację, wyłonił Miejski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt przedsięwzięcia, to blisko 3 mln. zł.

Planowany termin zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku

Skip to content