Kompleksową przebudowę przejdą dwie ulice. W ramach inwestycji wymieniona będzie nawierzchnia, powstaną chodniki i kolejna w mieście ścieżka rowerowa. Wybudowane będzie też rondo, które podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. Prace powinny zakończyć się w czwartym kwartale przyszłego roku.

Ul. Graniczna zostanie przebudowana na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej. Ulica Widna – od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Przytorowej. Powstanie kanalizacja deszczowa, która umożliwi odprowadzanie wód opadowych.

W ul. Granicznej pojawi się ścieżka dla rowerzystów. Na ul. Granicznej i fragmencie ul. Widnej powstaną chodniki po obydwu stronach jezdni.

W ramach zadania zostanie też wybudowane nowe oświetlenie.

Istotną zmianą w organizacji ruchu, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły i usprawnienie w ruchu drogowym, będzie wprowadzenie na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Czarnieckiego ruchu okrężnego.

–  Pandemia nie może zatrzymać rozwoju miasta. Realizujemy kolejne prace inwestycyjne, aby nadal podnosić jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To też praca dla osób zaangażowanych w realizacje robót budowlanych. Budowa ronda usprawni komunikacyjnie ten obszar, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo i komfort wielu dzieci oraz rodziców, którzy dziś i w przyszłości będą korzystali z pobliskiej szkoły. Powiększamy też infrastrukturę rowerową, z której chętnie korzysta coraz więcej ciechanowian – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Miasto pozyskało na ten cel 4 mln. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na rok 2020”.

Rozpoczęcie prac na ul. Granicznej wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Pierwszym etapem robót jest budowa kanalizacji deszczowej. Od 3 grudnia, z uwagi na konieczność włączenia nowej kanalizacji do istniejącej studni, zostanie zamknięte skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Widną. Czasowa organizacja ruchu zakłada odcinkowe ograniczenia w ruchu pojazdów w miarę postępu prac.

W ramach realizacji zadania miasto planuje ponadto budowę ciągu pieszo-rowerowego od Szkoły Podstawowej nr 7 do Parku Nauki Torus przy wieży ciśnień oraz budowę nowych miejsc parkingowych w pobliżu szkoły. Szczegóły w tej kwestii zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Skip to content