Miasto rozpoczęło procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy miejsc parkingowych wzdłuż linii kolejowej przy dworcu kolejowym. Będą z nich mogli korzystać zarówno pasażerowie kolei, kupcy, jak i robiący zakupy w Hali Targowej „Bloki”.

Planowana inwestycja ma dopełnić zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Henryka Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto przejmuje od PKP działki wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć tam blisko 100 miejsc parkingowych dla aut osobowych.

Aktualnie niezagospodarowany teren o powierzchni blisko 3 tys. m2 będzie utwardzony i wyłożony dwukolorową kostką betonową, na części terenu posadzona zostanie trawa. Poza miejscami do parkowania będzie tam też droga manewrowa. Parking zostanie odwodniony. Wykonanie prac będzie wymagało przebudowy istniejących instalacji elektroenergetycznych. Teren przyległy do parkingu zostanie wyrównany i obsiany trawą. Obiekty zrealizowane w ramach inwestycji stanowić będą przestrzenią publiczną dostępną dla każdego.

Wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące zagospodarowania działek. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu dla samochodów osobowych.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania oraz późniejszego funkcjonowania parkingu objętego zamówieniem, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe i uzyskać w imieniu zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów/instytucji/podmiotów, w tym spółek z grupy PKP, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wykonać roboty budowlane.

Zadanie jest zaplanowane do realizacji jeszcze w tym roku.

Skip to content