Remont przeszły ul. Św. Krzysztofa i fragment ul. Rzeczkowskiej. Na drogach osiedlowych ustawiono znaki A5.

Zakończono prace remontowe na  fragmencie ul. Rzeczkowskiej na osiedlu Płońska. W celu przywrócenia prawidłowego biegu drogi na działce miejskiej z pasa drogowego usunięto karpy pozostałe po usuniętych drzewach. Droga została częściowo wykorytowana i wyprofilowana z jednostronnym spadkiem. Na podbudowie z tłucznia betonowego położony i uwałowany został tłuczeń kamienny.

Na ul. Św. Krzysztofa wykonano potrójne utwardzenie emulsją i gresem.

Na ul. Św. Franciszka (od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Św. Krzysztofa), na ulicach Św. Krzysztofa, Św. Marka, Św. Stanisława Kostki, Św. Marii Magdaleny, Św. Anny (od skrzyżowania z ul. Św. Stanisława Kostki do skrzyżowania z ul. Św. Franciszka), Św. Jadwigi, Św. Mateusza, Św. Antoniego (od ul. Św. Jadwigi) ustawione zostały znaki drogowe A5 (skrzyżowanie równorzędne). Oznakowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie prędkości.

O wykonanie robót w tej części miasta wnioskowali mieszkańcy zabudowy wielo i jednorodzinnej podczas tegorocznych spotkań osiedlowych z prezydentem. Zadania znalazły się na liście zadań remontowych i inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w bieżącym roku.

Skip to content