Częściowy remont wykonano w odchodzącej od ul. Płockiej w kierunku Niechodzina ulicy Pęchcińskiej. Prace zostały przeprowadzone na odcinku o długości 250 m i szerokości 4 m.

Polegały na przygotowaniu nawierzchni, wyrównaniu istniejącej i ułożeniu destruktu asfaltowego wraz z uwałowaniem.

Remont został zrealizowany w odpowiedzi na wnioski kierowane od mieszkańców na spotkaniach osiedlowych z prezydentem.

Skip to content