Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Fabrycznej. Prace obejmą część drogi od wyremontowanego odcinka pod wiaduktem do skrzyżowania z ul. Augustiańską. Położona zostanie nowa warstwa nawierzchni ulicy, odtworzone zostaną pobocza.

W pierwszym etapie prac wykonane zostanie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość ok 6 cm, a następnie zostaną ułożone: warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna.

Prace obejmą część drogi o powierzchni około 1044 m2. Na przedmiotowym odcinku robót zostaną również uzupełnione i zagęszczone pobocza.

Zadanie jest umieszczone na liście zadań inwestycyjnych i remontowych na 2020 rok, opracowanych po spotkaniach osiedlowych prezydenta z mieszkańcami.

Skip to content