Rozpoczął się remont chodnika wzdłuż ul. Towarowej, na odcinku od ul. Śmiecińskiej do bocznicy kolejowej. W pierwszej kolejności zdemontowane zostaną stare płyty chodnikowe oraz krawężniki.

Chodnik o szerokości 2 m wybudowany będzie z szarej kostki brukowej na długości około 190 m. Zadanie zostało wpisane na listę inwestycji i remontów, opracowaną po spotkaniach osiedlowych z prezydentem miasta. Roboty potrwają około 3 tygodni.

Skip to content