Trwa remont chodnika, o który wnioskowali mieszkańcy osiedla. Wyremontowany zostanie odcinek wzdłuż budynku mieszkalnego nr 2/6.

W pierwszej kolejności zdemontowane zostały stare płyty chodnikowe. Usunięto też istniejące zniszczone obrzeża, które zostaną wymienione na nowe. Na całym odcinku chodnika ułożona będzie nowa kostka brukowa. Wymienione zostaną także 4 pokrywy studni teletechnicznych oraz 1 na studni kanalizacji deszczowej.

Remontowany chodnik nie wchodzi w zakres pasa drogowego ul. Świętochowskiego, ale z uwagi na fakt, że jest to ważny ciąg komunikacyjny dla pieszych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, remont jest prowadzony na podstawie umowy użyczenia.

Skip to content