Rada Miasta Ciechanów na listopadowej sesji przyjęła stanowisko, w którym apeluje do Prezesa Rady Ministrów o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy. W treści uchwały wskazano liczne efekty dotychczasowego pozyskiwania przez Ciechanów środków finansowych z budżetu UE oraz projekty, które w przypadku weta premiera nie będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach w Ciechanowie.

Jako radni Rady Miasta Ciechanów wyrażamy głębokie zaniepokojenie zapowiadanymi działaniami polskiego rządu, które ukierunkowane są na zawetowanie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a tym samym pozbawienie Polski, w tym w szczególności polskich samorządów, m.in. środków finansowych na rozwój infrastruktury – ogłosili radni miasta.

Jak argumentują w apelu, pieniądze z budżetu Unii Europejskiej zasilają kraj już ponad 16 lat. Z zestawienia transferów opublikowanego przez Ministerstwo Finansów (od maja 2004 r. do września 2020 r.)  wynika, że polski budżet uzyskał w tym czasie kwotę na poziomie 188 miliardów euro. Do unijnego budżetu wpłacono z kolei ok. 61 mld euro składek członkowskich. Dodatnie saldo rozliczeń pomiędzy Polską a UE wynosi więc aż 127 mld euro.

W apelu pochylono się nad konkretami i efektami współpracy w ramach Unii Europejskiej widocznymi dla społeczności Ciechanowa. Dzięki pozyskaniu pieniędzy przez władze miasta ze środków UE zrealizowano w Ciechanowie kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych. Do największych można zaliczyć: budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa (nazwanej aleją Unii Europejskiej, aby docenić członkostwo Polski w UE), modernizację ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej wraz z budową ścieżek rowerowych, rewitalizację wieży ciśnień, odnowienie zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 i Krzywej Hali, termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Bloki” i COEK Studio, instalację OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz na gospodarstwach mieszkańców, zakup niskoemisyjnych autobusów, w tym pierwszego w mieście autobusu elektrycznego, utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, zakup nowoczesnego sprzętu do szkół oraz tysiące dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych, rewitalizację pasażu Marii Konopnickiej, odnowienie terenu wokół dworca kolejowego PKP oraz budowę park&ride czy wreszcie całej pętli miejskiej.

Trudno sobie nawet wyobrazić, jak dziś wyglądałoby Miasto Ciechanów, gdyby nie efektywne wykorzystanie środków unijnych, gdyby nie nasze członkostwo w UE, gdyby jakiemukolwiek politykowi przyszedł wcześniej pomysł zawetowania całego budżetu UE dla wszystkich państw członkowskich – stwierdzili wspólnie radni.

Ciechanów planuje kolejne działania na lata 2021-2027 z wykorzystaniem środków UE. Weto dla budżetu UE jest równoznaczne z brakiem realizacji wszystkich zamierzeń, gdyż daleko przekraczają one samodzielne możliwości finansowe miasta. Do planowanych, pod warunkiem pozyskania przez miasto ze środków UE dofinansowań, inwestycji zaliczają się m.in.: kolejne termomodernizacje budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”, odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej, rewitalizacja obszaru „Kanałów”, kolejne instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz na gospodarstwach mieszkańców, odnowienie zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, kolejne doposażenie miejskiej spółki ZKM w niskoemisyjne autobusy i budowa kolejnych ścieżek rowerowych oraz modernizacja następnych miejskich ulic.

Dlatego też dziwi nas nieodpowiedzialność i nonszalancja rządzących polityków, którzy w imię własnych partyjnych interesów podejmują działania jednoznacznie szkodliwe dla dobra rozwoju kraju – piszą radni.

Jak wskazano w apelu – jednoznacznie szkodliwe jest zapowiadane polskie weto wobec budżetu UE, budżetu pozwalającego Miastu Ciechanów i wielu innym samorządom w Polsce realizować dalszą politykę rozwoju. Nie bez znaczenia jest ponadto czas, w którym dochodzi do zapowiedzi zawetowania unijnego budżetu. Kraj jest w trakcie największego kryzysu gospodarczego od czasów II wojny światowej. Ograniczenia wprowadzane przez rząd z powodu pandemii koronawirusa doprowadzają do problemów finansowych firm, samorządów, ale przede wszystkim zwykłych obywateli, którzy często tracą pracę bądź zarabiają mniej. Sprawne wdrożenie w narodowe gospodarki środków finansowych z nowego budżetu UE pozwoliłoby złapać oddech wielu ludziom i podmiotom gospodarczym. Tymczasem zdaniem radnych skutki działań polskiego rządu mogą doprowadzić do nasilenia negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki.

Skip to content