Ul. Okopowa na osiedlu „Słoneczne” będzie miała odwodnienie, nową nawierzchnię i chodniki. Dziś miasto ogłosiło postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. 

Droga zostanie wyremontowana na odcinku od ul. Kasprzaka do granic nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntu nr 315 i 316. Remont przejdzie też łącznik pomiędzy ul. Bielińską i ul. Okopową oraz fragment odgałęzienia ulicy Okopowej w kierunku ul. Malinowej (tzw. sięgacz). Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, warunków funkcjonowania mieszkańców oraz użytkowania terenów przyległych.

W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace rozbiórkowe – zdemontowane będą istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdy indywidualne. W celu wykonania wszystkich przewidzianych w ramach inwestycji prac, przebudowy będą wymagały też wybrane istniejące ogrodzenia posesji kolidujące z projektowanym układem drogi.

Nowa nawierzchnia ul. Okopowej zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na odcinku ul. Okopowej, na łączniku z ul. Bielińską i przy ul. Łukasiewicza. Na odcinku tzw. sięgacza ul. Okopowej (45 m) nawierzchnia będzie wykonana z płyt ażurowych.

Planowana inwestycja zakłada wykonanie instalacji deszczowej, której aktualnie nie ma w ul. Okopowej, co przyczyni się do prawidłowego odwodnienia jezdni.

Prace będą wymagały przebudowy sieci teletechnicznej, która koliduje z projektowanym układem drogowym.

Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną chodniki z kostki brukowej oraz nowe zjazdy indywidualne do posesji, a teren przyległy do drogi będzie zagospodarowany zielenią. Wykonane będzie też oznakowanie poziome i pionowe.

Aktualnie na planowanym do przebudowy odcinku ul. Okopowa ma nawierzchnię bitumiczną, jedynie w końcowym jej fragmencie jest nawierzchnia gruntowa, nie ma kanalizacji deszczowej, co znacznie wpływa na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Przy drodze nie ma chodników.

W poprzednich latach miasto zmodernizowało już sąsiadujące z ul. Okopową drogi, tj. ul. Bielińską oraz ul. Łukasiewicza.

Zakończenie prac remontowych w ul. Okopowej jest planowane jesienią 2021 r.

Skip to content