Kompleksowy remont przejdą ul. Andersena i ul. Bartołda. Powstaną nowe nawierzchnie, chodniki, wybudowane będzie odwodnienie i oświetlenie. Ratusz ogłosił postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót.

Na ul. Andersena wykonana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm. Jezdnia będzie miała 5 m szerokości. Remont obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę sieci telefonicznej. Przy drodze wybudowany będzie chodnik, powstaną trawniki, modernizacja obejmie też wykonanie zajadów na posesje. Droga zostanie oświetlona – projekt zakłada budowę oświetlenia składającego się z 5 słupów i 6 opraw oraz szafki oświetleniowej.

Na ul. Bartołda na szerokości 5 m wykonana będzie nawierzchnia z asfaltu. Prace obejmą też budowę kanalizacji deszczowej i przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Po obu stronach jezdni powstaną chodniki z kostki oraz zjazdy na posesje. Teren przyległy obsiany będzie trawą. Budowa oświetlenia obejmie montaż 5 słupów i 5 opraw.

Dziś ogłoszony został przetarg dla obu zadań, których dokumentację opracowano w 2020 r. Prace związane z modernizacją obu ulic na osiedlu Kargoszyn zakończą się w ostatnim kwartale 2021 r. Są realizowane w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ze spotkań osiedlowych z prezydentem.

Skip to content