W okresie wakacji rodzice i opiekunowie będą mieli możliwość wysłania swoich dzieci do przedszkoli miejskich. Wybrane placówki będą czynne zamiennie przez okres całych wakacji. Ich uruchomienie w lipcu i sierpniu było poprzedzone konsultacjami z rodzicami i opiekunami.

Wielu rodziców i opiekunów małych dzieci jest zmuszonych powrócić do pracy zawodowej po znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych ze stanem epidemii, a tym samym nie będzie miało możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w lipcu i sierpniu. Dlatego też miasto postanowiło na okres wakacyjny poszerzyć możliwość wsparcia rodziców.

Miasto podjęło decyzję o zapewnieniu ciągłości działania opieki nad dziećmi w przedszkolach przez cały okres wakacji. Po konsultacjach z dyrekcją placówek wypracowano możliwy do wdrożenia i efektywny model zapewnienia dzieciom opieki.

Dyrekcje i pracownicy przedszkoli kontaktowali się z rodzicami i opiekunami dzieci, aby zdiagnozować realne potrzeby przygotowania miejsc dla dzieci uczęszczających do nich w okresie letnim. Potrzebę i chęć wysłania dzieci do placówek zgłosiło około 150 rodziców. W każdym miesiącu czynne będą 3 placówki: w lipcu będą to przedszkola nr 3, nr 5 i nr 10, a w sierpniu przedszkola nr 1, nr 4 i nr 6.

Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami sanitarnymi. Na ten moment obowiązują m.in. ograniczenia ilości dzieci w grupach (nie więcej niż 12 osób, w wyjątkowych przypadkach – za zgodą organu prowadzącego – liczba ta może zostać zwiększona, nie więcej jednak niż o 2 dzieci). Wszystkie procedury i obostrzenia organizacyjne będą wdrożone w czasie funkcjonowania przedszkoli także w okresie letnim, o ile przepisy te nie zostaną zmienione.

Ciechanowskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz miejski żłobek zostały ponownie otwarte 18 maja w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym.

Skip to content