Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zwrócił się do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie decyzji o odwołaniu lub przełożeniu egzaminów ósmoklasistów. Według planów resortu edukacji mają zacząć się już 21 kwietnia.

W wystosowanym dziś piśmie prezydent miasta domaga się zajęcia jasnego stanowiska przez ministra Dariusza Piontkowskiego.

– Oczekuję podjęcia przez Pana natychmiastowej jednoznacznej decyzji. Uczniowie znaleźli się w zupełnie nowej rzeczywistości. Tym samym zostali narażeni na ogromny stres, który jest potęgowany strachem przed koniecznością udziału w egzaminie oraz utrzymywaniem ich przez Pana ministra w stanie niepewności, co do tego, czy ten egzamin w ogóle się odbędzie. Zniecierpliwieni rodzice ósmoklasistów oczekują jasnej informacji oraz przesunięcia terminu egzaminu – pisze prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński

Zdaniem prezydenta, z uwagi na stan epidemii obowiązujący na terenie kraju, zorganizowanie egzaminów w dotychczasowej formule, czyli w szkołach, wiąże się z narażeniem zdrowia i życia uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty oraz ich rodzin.

Egzaminy ósmoklasistów są planowane na 21-23 kwietnia 2020 r. Wyniki egzaminu uczniów klas ósmych są uwzględniane przy rekrutacji na dalszy etap kształcenia, a przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest niezbędnym warunkiem ukończenia szkoły.

Skip to content