Prezydent Krzysztof Kosiński wniósł do PKW skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie utworzenia przez niego dwóch odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP. Chodzi o obwody w ciechanowskim szpitalu oraz Domu Pomocy Społecznej, gdzie zgodnie z decyzją komisarza 10 maja miałoby odbyć się głosowanie.

 6 kwietnia br. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie wydał postanowienie o utworzeniu dwóch obwodów odrębnych w głosowaniu w wyborach prezydenckich: w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Z taką decyzją nie zgadza się prezydent miasta Krzysztof Kosiński.

– Głosowanie w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzanie tam zewnętrznej komisji wyborczej, do miejsc, gdzie przebywają często starsi i schorowani ludzie jest bezmyślne i nieodpowiedzialne. Dziwi mnie tak bezrefleksyjne dążenie do wyborów wbrew wszystkiemu. W szpitalach i DPS-ach w całym kraju dochodzi do zakażeń personelu medycznego i opiekuńczego, a polskie państwo chce właśnie tam organizować punkty głosowania – powiedział prezydent Kosiński.

Komisarz Wyborczy nie uzasadnił swojego postanowienia, nie odniósł się w żaden sposób do obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W skardze skierowanej przez prezydenta do Państwowej Komisji Wyborczej wskazane jest, że decyzja o utworzeniu obwodu w szpitalu wiąże się z ogromnym zagrożeniem życia i zdrowia dla pacjentów oraz całego personelu medycznego. Na Oddziale Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie hospitalizowani są pacjenci, którzy mają potwierdzony wynik na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, jak i pacjenci u których istnieje podejrzenie choroby COVID 19. Decyzja komisarza wiąże się ponadto z ogromnym zagrożeniem także dla samych członków obwodowej komisji wyborczej nr 22 w Ciechanowie.

Utworzenie kolejnego obwodu odrębnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie wiąże się z narażeniem osób starszych i schorowanych na utratę życia. Zwłaszcza, że na obszarze Polski są już przykłady szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie dokładnie takich jednostek. Powyższe instytucje są miejscami, gdzie wszystkie osoby tam przebywające z uwagi na często swój podeszły wiek są szczególne zagrożone zakażeniem.

Zgodnie z art. 12 § 13 Kodeksu Wyborczego (Dz. U z 2019r. poz. 684 ze zm.) na postanowienie komisarza wyborczego o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości.

Skip to content