Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Widnej oraz sieci wodociągowej w ul. Kasprzaka. Kolejne planowane przez ZWiK prace zostają przesunięte na późniejsze terminy ze względu na zagrożenie epidemiczne.

ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. zakończył realizację dwóch planowanych sieci: kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm i długości 142 m w ul. Widnej oraz wodociągowej średnicy 110 mm o długości 158 m w ul. Kasprzaka.

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju, planowane rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Św. Franciszka oraz wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich zostają przełożone na późniejszy okres.

Zakład Wodociągów i kanalizacji będzie natomiast nadal realizował wszystkie bieżące naprawy i usuwał awarie sieci. Nr telefonu alarmowego: 994.

Od 17 marca zakład zawiesił bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Spółki przy ul. Gostkowskiej 81. Pilne i konieczne do załatwienia sprawy mieszkańcy miasta mogą załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową lub przez stronę internetową Spółki. Do odwołania nieczynna jest także kasa zakładu. Odbiorcy proszeni są o dokonywanie wpłat za usługi przelewem na konto bankowe w Oddziale Bank Pekao SA w Ciechanowie ul. Jana Pawła II 8 (przelewy w tym banku są bez dodatkowych opłat) lub poprzez płatności internetowe.
Nr konta: 64 1240 5787 1111 0010 8705 5631.
Nr telefonów kontaktowych: 23 6722960, 23 6722961, 23 6722412.
Adres e-mail: zwik@zwikciechanow.pl.

O wznowieniu realizacji planowanych prac ZWiK będzie informował na bieżąco.

Skip to content