Ponad 64 tys. zł ze środków Unii Europejskiej pozyskał Ciechanów na stworzenie kilkunastu punktów, w których będzie można bezpłatnie korzystać z internetu. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów projektu.

Punkty umożliwiające bezpłatne korzystanie z sieci internetowej zostaną zamontowane w ogólnie dostępnej przestrzeni oraz w budynkach użyteczności publicznej. Będą zlokalizowane w: Parku Nauki Torus, Hali Targowej „Bloki”, na placu Jana Pawła II, w obu budynkach ratusza i COEK Studio. Z bezpłatnego internetu będzie można korzystać również na miejskim kąpielisku Krubin.

Do infrastruktury zostaną wykorzystane szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom korzystanie z sieci o wysokiej jakości. Będą to zarówno punkty dostępowe wewnętrzne (w budynkach), jak i zewnętrzne (działające na terenie placu czy terenu przyległego do obiektu).

Projekt „Publiczny internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Hotspoty będą zamontowane w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej, które są dostępne dla wszystkich potencjalnych uczniów, studentów, petentów, mieszkańców, turystów, także osób z niepełnosprawnościami.

Pozyskane przez miasto środki finansowe na realizację zadania w całości pochodzą z funduszy unijnych. Ratusz pozyskał je w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu). Całkowita wartość dofinansowania to 64.368,00 zł.

Realizacja projektu jest planowana na 2021 rok.

Skip to content