Miasto zakończyło kolejny etap rozbudowy miejskiego monitoringu. W budynku ratusza powstało Centrum Nadzoru Wizyjnego. Pozwoli to na szybsze reakcje Straży Miejskiej m.in. na akty wandalizmu. W 2021 roku monitoringiem zostaną objęte kolejne miejsca publiczne, wymienione będą też przestarzałe kamery. 

Centrum Nadzoru Systemu Monitoringu Wizyjnego, w którym pracują operatorzy kamer monitorujących bezpieczeństwo w miejscach publicznych w Ciechanowie zostało utworzone w budynku Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II, w wydzielonej strefie budynku. Wstęp do strefy monitoringu mają wyłącznie upoważnione osoby.

W przystosowanych do tego celu pomieszczeniach wykonano remont. Zainstalowane zostało okablowanie, kurtyna powietrzna, elektroniczny system dostępu, urządzenia sieciowe, systemy i serwery informacyjne oraz urządzenia do nadzoru wideo. Zakupiono też kontroler rozdzielający sygnał oraz dotykowy pulpit sterowania. Pomieszczenia wyposażono w meble i klimatyzację.

Do końca listopada nadzór nad kamerami miejskiego monitoringu był prowadzony przez operatorów na Stanowisku Obserwacji systemu – w pomieszczeniu znajdującym się w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25.

Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2020 roku objęła też zakup i montaż nowych kamer. Celem ich funkcjonowania jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobieganie aktom wandalizmu. Wszystkie lokalizacje urządzeń w mieście zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych.

W styczniu zamontowano 10 nowych kamer. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku wraz z sąsiadującym z nim placem zabaw przy ul. Harcerskiej oraz skwer, na którym umiejscowiony jest parowóz. Wcześniej kamery pojawiły się także wokół budynku Parku Nauki Torus oraz wieży ciśnień. W sierpniu br. kamery miejskiego monitoringu zamontowano też przy fontannie na ul. Warszawskiej. Monitoringiem objęty zostanie także teren zrewitalizowanego kąpieliska Krubin, gdzie miasto wybuduje również oświetlenie.

Skip to content